sk02

1 Comment so far

  1. Kaden (unregistered) on June 7th, 2016 @ 10:56 pm

    Hej Anna! Ljusinsläpp är helt underbart och gör otrolig skillnaden för upplevelsen av huset. N#1;2ackdelen&28821; är väl att det inte blir så många hela väggar att möblera utmed, men det är det absolut värt. Vad roligt att du uppskattar en utzoomad bild. Jag är alldeles för dålig på att ta översiktsbilder, men vi får väl se om jag kan överraska fler gånger med utzoomade bilder. :)


Leave a reply

Already have an account? You can login if you do.

XHTML: You can use these tags: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <p> <q cite=""> <strike> <strong>


Terms of use | Privacy Policy | Content: Creative Commons | Site and Design © 2009 | Metroblogging ® and Metblogs ® are registered trademarks of Bode Media, Inc.